Wij zijn

Charlois bloeit!

Bij Thuis in Charlois werken we met ons team elke dag hard om een Thuis te bieden voor wijkbewoners. Een plek om te luisteren, te spelen en te ontdekken en om onze talenten in te zetten ten dienste van elkaar. Samen gaan we voor een Charlois dat bloeit! Dit doen we door verbindende activiteiten zoals de wekelijkse Wijkmaaltijden en de activiteiten en ontmoetingen in de Buurt Bistro. Daarnaast willen we mensen laten groeien. Hier zijn we elke dag mee bezig als vrijwilligers onder elkaar maar ook door cursussen aan te bieden zoals de Taaloefengroep, de Computercursus, Huiswerkbegeleiding en creatieve activiteiten zoals bloemschikken en haken en breien.

Jaarverslag

Hieronder vind u de twee links naar het laatste jaarverslag en het financiële jaarverslag.

Bestuur Stichting

Voorzitter: Wim van der Mik
Secretaris: Daniëlle Boudesteijn
Penningmeester: Stefan Kemp
Bestuursleden: Jopie van Lierop, Jitse Kok, Ron den Besten

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Mede op verzoek van Sint Laurensfonds zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een Theorie van Verandering en een Meerjarenplan als basis voor onze activiteiten. Samen met Cees van Breugel hebben we de context van Oud Charlois in kaart gebracht en opgeschreven wat wij als stichting daarin willen betekenen. Op basis hiervan zijn concrete doelen gesteld voor 2022-2024 die we hebben vastgelegd in een meerjarenplan. Jaarlijks wordt in september het plan actueel gemaakt in de vorm van het jaarplan voor het komende jaar. In de zomer van 2024 maken we ons nieuwe meerjarenplan.

JE MAG THUISKOMEN

Onze missie?

Wij gaan voor bloei van de wijk! We geloven dat dit kan door elkaar te ontmoeten, te leren kennen, te stimuleren en uit te dagen.

Bij Thuis in Charlois creëren we een plek waar mensen mogen zijn en waar ze uit die rust anderen kunnen ontmoeten. We zoeken er samen naar hoe we er voor jou kunnen zijn maar nodigen jou ook uit om er te zijn voor een ander. Want iedereen heeft talenten gekregen en iedereen heeft een plek nodig om daarmee aan de slag te zijn.

Ontstaan

Thuis in Charlois is een diaconale stichting die in 2015 is opgericht toen de Bethelkerk leeg kwam te staan. Het was de wens van de toenmalige eigenaar om een nieuwe gemeenschap te vinden die de kerk weer zou gaan gebruiken voor diensten. Daarnaast was de nadrukkelijke wens dat het gebouw een plek zou worden die ook door en voor buurtbewoners zou worden gebruikt. Aan deze laatste wens heeft Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland invulling gegeven. Met de verhuizing naar de Pendrechtstraat is er voor gekozen om de naam te wijzigen in Thuis in Charlois.

ONS SAMEN INZETTEN

VOOR DE WIJK

Vrijwilligers

Thuis in Charlois zet zich in voor de wijkbewoners van Oud Charlois. Dit doen we met de inzet van veel vrijwilligers die iets voor de wijk en de ander willen betekenen. Vaak is een vrijwilliger degene die een gast als eerste ontmoet, of degene die helpt bij het aanvragen van een voedselpakket, of degene die gewoon even luistert en een bakje koffie aanbiedt.

Als organisatie zoeken we samen met een vrijwilliger naar de rol die het beste bij die persoon past. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden maken we passende afspraken zodat voor iedereen helder is wat we van elkaar verwachten.

Wil je zelf ook graag aan de slag als vrijwilliger kijk dan bij onze vacatures of er wat tussen zit of stuur een e-mail naar info@thuisincharlois.nl

© Copyright - Thuis in Charlois